Hans Rietveld
MEST AANVOER
Aanvoer van dierlijke meststoffen
MEST AFVOER
Afvoer van dierlijke meststoffen
KUILMONSTERS
Analysepakket ruwvoeders
BETALINGSRECHTEN
De nieuwe bedrijfstoeslagregeling, onderdeel van het GLB-beleid
E-HERKENNING
Digitale ondertekening
VVO
Vervangende verwerkings overeenkomsten mest
MINERALEN CONCENTRAAT
Mineralen concentraat (MC) is te gebruiken als kunstmest vervanger.
Offerteaanvraag

Grondmonsters (BOUWLAND)

Voor het bemonsteren van bouwland kunnen wij u diverse pakketten aanbieden.
Staat het monster dat u zoekt er niet tussen? Laat het ons weten, in overleg is veel mogelijk.
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, maar inclusief het monsternemen.
De prijzen zijn gebaseerd op een perceel van 3 hectare.

De prijzen zijn geldig vanaf 01-09-2022.

ANALYSEPAKKET AKKERBOUW / MAIS / FRUITTEELT / BLOEMBOLLEN / ETC.

Pakket

Prijs

Omschrijving

Wetgeving

€ 67,-

organische stof, N-totaal, C/N, NLV, P-AL, P beschikbaar P-PAE, Pw, P buffering

Scheuren

€ 84,-

organische stof, N-totaal, C/N, NLV, N-mineraal

Bekalken

 

pH, organische stof, klei

Beperkt

€ 92,-

pH, organische stof, klei, N-totaal, C/N, NLV, P-AL, P beschikbaar P-PAE, Pw, P buffering, S totaal, C/S, SLV, K-voorraad K-, Mg beschikbaar

Bemestingswijzer

€ 136,-

Chemisch: N-totaal, C/N, NLV, P-AL, P beschikbaar P-PAE, Pw, P buffering, S totaal, C/S, SLV, K-voorraad K-, Mg beschikbaar, Na-beschikbaar, Ca- voorraad, Ca-beschikbaar

Fysisch: pH organische stof, organisch-stof-balans, koolzure kalk, versleping, verkruimelbaarheid, CEC, Ca, Mg, K, Na, H+ AL-CEC CEC bezetting structuurdriehoek, klei, silt, zand, plantbeschikbaar water (pF-curve)

Biologisch: Bodemleven

Aanvullend

€ 40,-

Sporen B, Cu, Mn, Zn, Se, Co, Si, Mo, Fe

 

Bouwland
Footer_Polder