Hans Rietveld
MEST AANVOER
Aanvoer van dierlijke meststoffen
MEST AFVOER
Afvoer van dierlijke meststoffen
KUILMONSTERS
Analysepakket ruwvoeders
BETALINGSRECHTEN
De nieuwe bedrijfstoeslagregeling, onderdeel van het GLB-beleid
E-HERKENNING
Digitale ondertekening
DIERTELKAART ONLINE
Online registratiesysteem kleine graasdieren
VVO
Vervangende verwerkings overeenkomsten mest
MC
Mineralen concentraat (MC) is te gebruiken als kunstmest vervanger.
Offerteaanvraag

Grondmonsters (BOUWLAND)

Voor het bemonsteren van bouwland kunnen wij u diverse pakketten aanbieden.
Staat het monster dat u zoekt er niet tussen? Laat het ons weten.
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW maar inclusief het monsternemen.

Prijzen zijn geldig vanaf 01-11-2016

ANALYSEPAKKET AKKERBOUW / MAIS / FRUITTEELT / BLOEMBOLLEN / ETC.

Pakket

Prijs

Omschrijving

Wetgeving

€ 62,50

organische stof, N-totaal, C/N, NLV, P-AL, P beschikbaar Pw, P buffering

Scheuren

€ 62,50

organische stof N-totaal, C/N, NLV, N –mineraal

Bekalken

€ 50,-

pH, organische stof, klei

Beperkt

€ 85,-

pH organische stof, klei N-totaal, C/N, NLV, P-AL, P beschikbaar Pw, P buffering , S totaal, C/S, SLV, K-voorraad K-, Mg beschikbaar

Bemestingswijzer

€ 100,-

Chemisch: N-totaal, C/N, NLV, P-AL, P beschikbaar Pw, P buffering , S totaal, C/S, SLV, K-voorraad K-, Mg beschikbaar, Na-beschikbaar, Ca- voorraad, Ca-beschikbaar

Fysisch: pH organische stof, organisch-stof-balans, koolzure kalk, versleping, verkruimelbaarheid, CEC, Ca, Mg, K, Na, H+ AL-CEC CEC bezetting structuurdriehoek, klei, silt, zand, plantbeschikbaar water (pF-curve)

Biologisch: Bodemleven

Aanvullend

€ 25,-

Sporen B, Cu, Mn, Zn, Se, Co, Si, Mo, Fe

 

Bouwland
Footer_Polder